Fakülte Kalite Komisyon Temsilcileri

Akademik Personel Kalite Temsilcisi: Doç. Dr. Şenol ÇELİK

İdari Personel Kalite Temsilcisi: Bilgisayar İşletmeni Ahmet KANAN

Kalite Komisyon İş ve İşlem Takipçisi: Memur Sena ARTUK TÜZER