İç Kontrol

Organizasyon Şeması

Risk ve Fırsatlar

Risk Puanlama Talimatı

Risk Puanlama Formu

Risk Kayıt ve Aksiyon Talimatı

İş Akış Şeması

Eğitim Öğretim Prosesi

Mali İşler Prosesi

Dekanlık Görev Tanımı

Dekan Yardımcısı (İdari İşler) Görev Tanımı

Dekan Yardımcısı (Öğrenci İşleri) Görev Tanımı

Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanımı

Fakülte Kurulu Görev Tanımı

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

Akademik Personel Kefalet Senedi

Öğrenci İşleri Memuru Görev Tanımı

Personel İşleri Memuru Görev Tanımı

Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı

Mali İşler Memurluğu Görev Tanımı

Evrak Kayıt Memurluğu Görev Tanımı

Hizmetli Görev Tanımı

Bölüm Başkanlığı Görev Tanımı

Görev Dağılımı Listesi

Görev Vekaletleri Listesi

Muafiyet ve İntibak Formu

Mazeret Sınavı Başvuru Formu

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Formu

Ek Madde-1 Yatay Geçiş Puanına Göre Başvuru Formu

Ders Muafiyet Başvuru Formu

Mezuniyet ve Tek Ders Başvuru Formu

Özel Öğrenci Başvuru Formu

Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu

Sınav Sonucuna İtiraz Formu

Azami Süre Sonu Ek Sınav Başvuru Formu

Ders Çakışması İle İlgili Başvuru Formu

Yaz Okulundan Ders Alma Başvuru Formu

Yan Dal Başvuru Dilekçe Formu

Program Listesi

Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu

Akademik ve İdari Birim Arşiv Kayıt ve Takip Formu

Dosya Klasör Devir Teslim Envanter Formu

Tedarikçi Değerlendirme Formu

Periyodik Bakım Takip Formu

Dilek ve Öneri Formu

Tedarikçi Listesi

Kalibrasyon Takip Listesi

Yatay Geçiş Proses

Lisans Eğitim Proses