Swot Çalıştayı

Üniversitemiz Peyzaj mimarlığı bölümü tarafından proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Hüccet Vural başkanlığında ‘’Bingöl Kent Merkezi Açık-Yeşil Alanların Yeterliliği, Kentleşme ile İlgili Temel Sorunlar ve Gelişim Senaryolarının Çoklu Araştırma Yöntemleri Kullanımı ile Belirlenmesi” adlı BAP projemiz kapsamında kamu kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve Bingöl üniversitesi personel ve öğrencilerinin katılımı ile swot çalıştayı uygulanmıştır. Uygulanan swot analizinde Bingöl’ ün yeşil alan ve kentsel planlamasına yönelik güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirlenmiştir.