Fakültemiz Öğrencileri Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde

Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü II. Sınıf Talebeleri “Tarla Bitkileri Dersi” Kapsamında Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde

 

Talebeler, Tarla Bitkileri bölüm başkanı Prof. Dr. Hasan KILIÇ ve Gıda MYO Öğr. Görevlisi Dr. Selim Özdemir’ in gözetiminde uygulama merkezinde kurulu çavdar, buğday ve arpa denemelerini gezerek deneme kurma teknikleri ve yetiştirme yöntemleri konularında uygulamaya dönük bilgi almışlardır. Ayrıca tarla bitkileri üretiminde kullanılan alet ve ekipmanlar da uygulamalı tanıtılarak talebelerin bilgi ve becerileri artırılmaya çalışılmıştır.

Ziraat fakültelerinde teorik olarak verilen derslerin yeterli olmadığını belirten Prof. Dr. Hasan KILIÇ uygulama derslerinin pekiştirici olması sebebiyle talebelerin ilgilerinin daha fazla olduğunu, bundan böyle mevsim şartlarının uygun olduğu sürece uygulama derslerinin araştırma merkezinde işlemeye gayret edeceklerini ifade etmiştir.