Zootekni Bölümü

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2009 yılında açılmış ve aynı yıl eğitim - öğretime başlamıştır. Bölüm kadrosunda 2 Profesör, 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 5 öğretim üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüz lisans öğrenimine eğitimine devam etmektedir. Zootekni Bölümünde birinci sınıfta temel bilimler, ikinci sınıfta temel mühendislik, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise mesleki alan ve sosyal içerikli dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca, bölümümüzde 2009-2010 dönemi Bahar yarıyılından itibaren Y. Lisans, 2012-2013 dönemi Bahar yarıyılından itibaren ise Doktora eğitimine başlanmış bulunmaktadır.

Bölüm mezunlarımız başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere değişik kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışma imkânı bulabilmekte veya araştırmacı olarak üniversitelerde kalabilmektedirler.

Programın Amacı
Zootekni programının amacı ürünlerinden yararlanılan hayvanların üretimi ekonomik verimlerinin geliştirilmesi bakımları beslenmeleri ve değerlendirilmeleri konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.
 
Misyonumuz (Öz görevlerimiz)
Bilim ve teknolojinin tüm olanaklarından yararlanarak, Atatürk ilkelerini benimsemiş, bilgi ve beceri yönünden iyi donanımlı, özgüven sahibi, mesleğini seven, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı bireyler yetiştirmek amacıyla çağdaş ve yenilikçi yöntemlerle öğrencilere uluslararası düzeyde kabul gören bilgi ve becerileri kazandıracak eğitim-öğretim programları sunmak,
Ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlayacak araştırmalar yapmak, bu konuda araştırma yapan öğretim elemanlarını desteklemek ve araştırmaların sonuçlarını toplum yararına sunmak.
 
Vizyonumuz (Öz ülkümüz)
Atatürk ilkeleri ve demokrasinin gerekleri ışığında, çağdaş eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriyi, bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak güncelleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde aranan yüksek nitelikli, bilimsel araştırma yapabilen, araştırmacı ve çözümleyici bireyleri yetiştirmek,
Bölgemiz başta olmak üzere ülkemiz tarımı ile ilgili konulara ve tarımsal sanayiye yön veren ve bu alanda karşılaşılan sorunlara çözümler getiren, birçok konuda öncü bir eğitim ve öğretim kurumu olmak.
 
Mezuniyet Sonrası
Zootekni programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir. Zootekni alanında yetişen ziraat mühendisi, ürünlerinden yararlanılan hayvanların verimliliklerinin artırılması yönünde araştırmalar yapar ayrıca hayvanların verimliliklerinin artırılması için nasıl barındırılmaları ve beslenmeleri gerektiği konusunda üreticileri aydınlatır. 
 
Çalışma Alanları 
Zootekni alanında yetişen ziraat mühendisleri Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı çiftliklerde araştırma merkezlerinde ve özel çiftliklerde yem fabrika ve laboratuvarlarında çalışabilirler ve kendileri özel çiftlik kurabilirler.