Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nün amacı, bölgenin toprak ve bitkisel üretimle ilgili sorunlarını çözmeye yönelik olmak üzere araştırmalar yürütmek, konusunun uzmanı ve çağdaş bilgilerle donanmış Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir. Eğitim ve öğretim faaliyetleri yanında bölge tarımının bazı sorunlarının ve çözüm yollarının saptanması ile ilgili çeşitli araştırmalara da devam edilmektedir

Misyon
Toprak-Su kaynaklarının ve doğal çevrenin korunması,niteliklerinin iyileştirlmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması ile bitkisel üretimin arttırılması ve verimlilik sorunlarının çözümü amacıyla gerekli bilgi ve deneyimle donanmış, sorunun çözümüne yönelik düşünceye ve yeteneğe sahip, çevresinde örnek olabilecek yapıda, yöresel, ülkesel ve uluslararası sorunlara çözüm bulmayı ve bu çözüm için bilgi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı görev edinmiştir.
 
Vizyon
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü vizyonu; ulusal ve uluslararası bilgi üretebilecek ve bu bilgiyle gerek bölgesinde, gerekse de uluslararası düzeyde Toprak Bilimi ve Bitki Besleme sorunlarının çözümüne katkı sağlayan; Türkiye ve dünyada aynı alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla olumlu ilişkiler kuran çağdaş eğitim ve öğretim programlarıyla, uluslararası nitelikte öğretim elemanı ve öğrenci yapısına sahip; yetiştirdiği öğrencileri konusunda örnek ve iş hayatında aranılan kişiler olan, mensubu olmaktan gurur duyulan bir alt program olmaktır.
 
Araştırma Konuları
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nün temel araştırma alanlarını;
Bitki Besleme, Toprak Verimliliği, Gübreler ve Gübreleme, Toprak Kimyası, Toprak Fiziği, Toprak Mineralojisi, Toprak Biyolojisi, Toprak Genesisi, Toprak Sınıflandırılması, Toptak Etüd ve Haritalama, Arazi Kullanım Planlaması, Toprak ve Su Korunumu, Toprak Erozyonu, Toprak-Su ve Çevre Kirliliği ve Organik Tarım Uygulamalarını kapsar.
 
İş Olanakları
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda, Tarım Kredi Kooperatiflarinde, Ziraat Bankalarında, Devlet Su İşleri'nde, Belediyelerde, resmi ve özel analiz laboratuarlarında, gübre fabikalarında, özel çiftlik ve seralarda, çalışma olanakları buldukları gibi, doğrudan tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmektedirler. Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun öngördüğü Toprak Etüd ve Haritalama, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Projelerinin hazırlanmasında yetkili olan Ziraat Mühendisleri sadece Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunlarıdır.