Tarla Bitkileri Bölümü

Amacımız

Bölüm olarak amacımız; öğrencilerimizin teorik ve pratik bilgisini artırarak ticari yetiştiriciliğe hemen geçebilecek öz güveni sağlamaktır. Yeni meyve, sebze bahçeleri ve bağlar kurarak, öğrencinin yeni çeşitlerle ilgili teorik ve pratik bilgisini geliştirmektir. Açıkta ve serada sebze üretiminde, meyve bahçelerinde ve bağda üretim alanlarında verim ve kalite artışını sağlamaktır.

 

Misyonumuz

Öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile öz güvenli, zihni açık ve donanımlı bireyler yetiştirme; bölgesi, ülkesi ve tüm dünya yararına araştırmalar yapma ve bunları yaparken yeni değerler üretme, var olan değerleri geliştirme ve koruma misyonunu benimser. Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim hizmeti vererek, araştırmacı ve yenilikçi anlayışıyla sürekli gelişen bir dünya üniversitesinin bir parçası ve fakültesi olmayı amaçlamaktadır.

 

Vizyonumuz

Uygulamalı eğitimde en iyi bölümlerden biri olmak, araştırmalarda ulusal ve uluslararası işbirliğini artırarak sonuçları uygulamaya aktarabilmek ve nitelikli yayın sayısını artırmak. ayrıca bölümümüz, yetiştirici ve sanayi arasındaki eş güdümü artırıp, ülke tarımının gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.