Tarım Ekonomisi Bölümü

Vizyonumuz: Ulusal ve uluslararası ortamlarda nitelikli eğitim-öğretim verebilen, yeni teknolojiler ve dünya standartları ile etkileşim konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği, eş güdüm ve paylaşım halinde,  bilgi kaynaklarına etkin ve hızlı uyum sürecine girmiş, Ar-ge faaliyetlerini yürüten ve güncel projeler üstlenmiş, üreteceği bilgi ve teknoloji ile yöresel, bölgesel, ulusal ve evrensel  kalkınmaya katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz: Evrensel değerler ışığında, temel bilim, ekonomi ve mühendislik disiplinlerinin birlikte işlendiği nitelikli  lisans ve lisansüstü eğitim almış, gelecekte Türk tarımının lider kadrosunda görev alacak donanımlı, bilimsel etik sahibi ve girişimci bireyler yetiştirmek, yöredeki tarımsal işletmeleri ve kırsal yapıyı geliştirici proje ve ekonomik analizler yapmak, politikalar üretmek, çiftçilere ve üreticilere yayım hizmetinde bulunmaktır.