Süt Teknolojisi Bölümü

Süt Teknolojisi Bölümü, memeli canlıların doğumundan itibaren vazgeçilmez besin maddesi olan sütün taze, sağlıklı ve hijyenik şekilde tüketiciye ulaştırılması; sütün peynir, yoğurt, tereyağı vb. diğer süt ürünlerine ve süt yan ürünlerine işlenebilmesinin sağlanması için gerekli bilgi ve tecrübenin aktarılması amacıyla kurulmuş olan ve bu alanda eğitim veren bir disiplindir.

Lisans ve Lisansüstü düzeylerinde eğitim veren Süt Teknolojisi Bölümü süt ve süt ürünleri üzerinde uzmanlaşmış kadrosu ile spesifik şekilde eğitimine devam etmektedir. Bölümün eğitim-öğretim programı, öğrencilere süt üretiminin arttırılması, süt ve süt ürünlerinde kalite kontrol faaliyetleri, süt işletmelerinin kurulması ve organize edilmesi, süt yan ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konularda yeterli teknik donanımı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Bölümde süt ve süt ürünleri derslerinin yanı sıra; temel ziraat ve mühendislik dersleri de verilmektedir. Bölüm derslerinde edinilen bilgiler, laboratuvar ve işletme uygulamaları ile desteklenmektedir.

Vizyon
Süt teknolojisi eğitiminde ileri düzeye erişmek, uluslararası düzeyde araştırmaların sayısını artırmak, araştırma sonuçlarının pratiğe aktarılmasını sağlayacak mekanizmaları geliştirmektir.

Misyon
Süt teknolojisi bölümünün misyonu, deneyimli kadrosu ile katılımcı, çağdaş, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış nitelikli süt uzmanları yetiştirmek, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek gıda sanayinin gelişmesine yönelik projeler hazırlamak, gıda ve beslenme konularında toplumu değişik yöntemlerle bilgilendirmek suretiyle sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak, gıda analizleri ile yeni gıda ile teknik ve metotlarının geliştirilmesini hedef alan bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını çeşitli platformlarda tartışmak ve yaymaktır.