Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Kentsel ve Kırsal alanların değişen çevre koşulları sonucu ortaya çıkan doğal kaynakların tahribi, planlama kararlarının daha dikkatli alınmasının önemini ortaya çıkarmıştır. Bu durum çevre sorunlarına disiplinler arası bir yaklaşımı zorunlu kılmıştır. Bu nedenle üniversitemiz tarafından ekoloji, tasarım, mimarlık ve davranış bilimleri ile ilgili detaylı öğretimin yapıldığı Peyzaj Mimarlığı ve çevresel tasarım planlama ilkeleri konularında donanımlı eleman yetiştirecek bir kurumun oluşturulması amaçlanmıştır. 
 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunları; gerek kentsel gerekse kırsal alanlardaki Çevre Düzenleme ve Alan Planlama çalışmalarında bilgi ve beceri sahibi olmaktadır. Belediyelerin Park Bahçeler Müdürlüğünde; mimari büro, inşaat şirketleri, peyzaj büroları ve özel fidanlıklarda peyzaj mimarı olarak görev yapabilmekte ya da kendi işlerini kurabilmektedir.
 
Peyzaj Mimarlığı bölümü Bingöl Üniversitesi merkez kampüsünde Ziraat Fakültesi içerinde yer almaktadır.
 
Misyonumuz;
Bölümümüz; doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan bir meslek disiplinine sahip bireyler yetiştirebilmeyi kendine vizyon edinmiştir.
 
Vizyonumuz;
Bölümümüzün vizyonu; ulusal ve uluslar arası ölçekteki bağlantıları sayesinde, kaliteli ve öğrenci odaklı bir eğitim anlayışına sahip, yenilikçi, gelişime açık, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında öncü bir bölüm olmaktır.