Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Amacımız

Biyosistem Mühendisliği programının amacı;  uygulama alanını oluşturan konulara ilişkin teknolojik gelişmeler ile birlikte ülkemiz tarımına hizmet edebilecek düzeyde teknik bilgiler kazanmış, mühendislik eğitimini kişisel ve mesleki gelişimle sürdürme bilincine sahip, mesleki ve etik değerlere saygılı, analitik düşünebilen, güncel gelişmeleri ve teknolojiyi izleyerek uygulamaya aktarabilen,  etkin iletişim kurabilen,  doğaya ve insana saygılı,  mühendisler yetiştirmek ve ülke, toplum ve insanlık yararına bilgi üretmektir.

Misyonumuz

Biyosistem Mühendisliği Bölümü, çalışma alanı ile ilgili konularda çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi, nitelikli eğitim vermeyi, araştırma ve uygulama işlevlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyi, ulusunun gelişimi ve refahı için bilgiye ulaşımı ve bilgi yaymayı görev edinmiştir. Ayrıca; imalat ve hizmet sektöründe; tasarım, üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede analitik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip, bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Vizyonumuz

Biyosistem Mühendisliğinin hedefi ise; Ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan, üretimine yön veren ve bu alanda var olan sorunlara, problemlere çözümler getiren, bilgilerini dünyanın her yerinde kullanabilen, yenilikçi, atılımcı, araştırıcı ve çözümleyici elemanlar yetiştiren, yapmış olduğu araştırma ve yayın hizmetleriyle üreticilere ve sanayi kuruluşlarına yol gösteren, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak örnek bir bölüm olmaktır.