Bitki Koruma Bölümü

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 2009 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde lisans düzeyinde eğitim verilmekte olup,  ilk öğrencilerini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında almıştır. 
 
Bölümün amacı; Tarım ürünlerinde kayıplara neden olan zararlı ve hastalıklara karşı en uygun ve en gelişmiş yöntemlerle mücadele edebilecek bilgi ve donanıma sahip, çevresine önderlik yapabilecek Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir. Gelişen yeni teknik ve yöntemleri eğitim ve araştırma faaliyetlerine adapte etmek, yöre, bölge, ülke ve dünyadaki tarımsal faaliyetlere ve bilimsel yayınlara katkı sağlamaktır.
 
Dört yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler ‘Ziraat Mühendisi’ ünvanı alarak mezun olurlar. Bitki Koruma Bölümünden mezun olan Ziraat Mühendisleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı kamu kurumlarında, Üniversitelerde, Bankalarda, Belediyelerde, İlaç Firmalarında, İlaç Bayiilerinde, Tarımsal İşletmelerde, Tarımsal Kooperatiflerde iş imkanı bulabilmektir.   
 
Bölümde 4 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümün kısa vadeli hedefi, eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısını güçlendirmektir. 
 
TANITIM
Bölümümüz 2009 yılında kurulmuş olup, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 32 öğrenci ile lisans eğitimine başlamıştır. Bölüm tarafından Ziraat Fakültesindeki ve MYO'daki bazı bölümlere bitki koruma alanıyla ilgili temel dersler verilmektedir. Bölümde 2 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümün kısa vadeli hedefi, eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısını güçlendirmektir. 

ÇALIŞMA ALANI
Tarım ürünlerinin ekiminden – hasadına ve depolanma aşamasında verim ve kalite kaybına neden olan zararlı ve hastalıklar, bölümün eğitim – öğretim ve araştırma ilgi alanına girmektedir. Bu organizmaların tanınması ve mücadelesine yönelik çalışmalar amaçlanmaktadır. Zararlı, hastalık ve yabancı otlar yüzünden tarım ürünlerinde her yıl % 25- 40 arasında verim kaybı olmaktadır. Meydana gelecek kayıpları en aza indirmek için yapılan çalışmalar ve uygulanan yöntemler "bitki koruma faaliyetleri" olarak adlandırılır.

MİSYON
Artan dünya nüfusu karşısında, tarımın en önemli amacı bol ve kaliteli ürün elde etmektir. Bu amaç doğrultusunda, tarım ürünlerinde kayıplara neden olan zararlı ve hastalıklara karşı en uygun ve en gelişmiş yöntemlerle mücadele edebilecek bilgi ve donanıma sahip, çevresine önderlik yapabilecek Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir. Gelişen yeni teknik ve yöntemleri eğitim ve araştırma faaliyetlerine adapte etmek, yöre, bölge, ülke ve dünyadaki tarımsal faaliyetlere ve bilimsel yayınlara katkı sağlamaktır.

VİZYON
Alanımızla ilgili evrensel bilim normlarını özümseyerek güncele adapte edebilmek ve problemlere çözüm üretebilmek. Bitki Koruma faaliyetlerinin aynı zamanda bir doğa koruma girişimi olduğunun farkında olmak. Gerek eğitim-öğretim ve gerekse akademik faaliyetler bakımından ülkemizin saygın kurumları arasına girebilmek.

FİZİKİ ALTYAPI
Bölümümüzde Genel Fitopatoloji Laboratuvarı ve Genel Entomoloji Laboratuvarı olmak üzere 2 adet laboratuvar bulunmaktadır.

İŞ İMKANLARI
Bölümümüz mezunları; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı kamu kurumlarında, Üniversitelerde, Bankalarda, Belediyelerde, İlaç Firmalarında, Tarımsal İşletmelerde, Tarımsal Kooperatiflerde iş imkanı bulabilmektir. Ayrıca, girişimciliklerini kullanarak tarımsal üretim, danışmanlık, tarım ilacı bayiilikleri gibi konularda kendi özel işletmelerini açabilirler.