Bahçe Bitkileri Bölümü

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, fakültenin ilk açılan bölümlerindendir. Bölüm lisans düzeyinde eğitim vermekte olup, ilk öğrencilerini 2009 – 2010 Eğitim Öğretim yılında almıştır. Bahçe Bitkileri Bölümü, meyvecilik, bağcılık, örtü altı yetiştirme teknikleri, sebzecilik ve süs bitkileri konularında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütmektedir.

TANITIM

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, fakültenin ilk açılan bölümlerindendir. Bölüm Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde eğitim vermekte olup, ilk öğrencilerini 2009 – 2010 Eğitim Öğretim yılında almış ve ilk mezunlarını 2012 -2013 Eğitim Öğretim yılında vermiştir. Bahçe Bitkileri bölümünde bugüne kadar 125 öğrenci Lisans, 22 Yüksek Lisans öğrencisi; yabancı uyruklu öğrencilerde dahil olmak üzere mezun olmuş, halihazırda bölümümüz Lisans ve Lisans üstü düzeyde eğitim vermektedir.

Bahçe Bitkileri Bölümü, meyvecilik, bağcılık, örtü altı yetiştirme teknikleri, sebzecilik ve süs bitkileri konularında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütmektedir. Bölümün akademik faaliyetleri konularında uzman dört öğretim üyesi ile iki öğretim elemanı tarafından yerine getirilmektedir.

Bölümün amacı, Bahçe Bitkilerinde lisans eğitiminde çeşitli ders ve uygulamalar ile öğrencilerin potansiyellerini en yüksek seviyede değerlendirerek bahçe bitkileri alanında eğitimlerini sağlamak, yeni teknik ve uygulamaları bölgeye getirmek ve tanıtmak, üreticisiyle, kamu ve özel sektörüyle işbirliği içerisinde çalışarak potansiyel sorunlara bilimsel ve pratik çözümler üretebilmektir.

Program çerçevesinde öğrencilerine; genelde Türkiye özelde de Bingöl yöresinde tarımı yapılmakta olan bahçe bitkilerinin yetiştirme, çoğaltma, hasat ve depolama teknikleri konularında teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Bölüm çalışmalarını yakından izleyerek katkıda bulunan bölüm öğrencileri ayrıca laboratuvar çalışmaları, arazi uygulamaları, ve bitirme tezleriyle ihtisas yapmak istedikleri konulardaki deneyimlerini artırmaktadırlar.

FİZİKİ ALTYAPI

Bölümde Fizyoloji Laboratuvarı, Doku Kültürü Laboratuvarı ve Hasat Sonu Laboratuvarı olmak üzere 3 adet Laboratuvar ile 1 adet Uygulama ve Araştırma bahçesi bulunmaktadır.

İŞ İMKANLARI

Dört yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler ‘Ziraat Mühendisi’ unvanı alarak mezun olurlar. Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olan Ziraat Mühendisleri başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, Tarım Kredi Kooperatifleri, belediyeler, bankalar, seralar ve özel sektörün tarımla ilgili çeşitli alanlarında çalışabilecekleri gibi, birçok firmaya danışmanlık da yapabilmektedir. Bunların yanısıra bölümümüzden mezun olan ziraat mühendisleri kendi projelerini oluşturabilirler ve bu sayede kendi işlerinde çalışabilirler. Bunlar arasında; çeşitli meyve, sebze ve süs bitkisi türlerinin ticari yetiştiriciliği, bağcılık, fide ve fidancılık, seracılık, mantar yetiştiriciliği, tohum ve gübre bayiliği gibi alanlar yer almaktadır.