YETKİLENDİRME

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ LABORATUVARLARINA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN YETKİLENDİRME

 

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak- Su analiz Laboratuvarı Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirildi

 

Ziraat Fakültesi bünyesinde  “Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş, Yetki ve Denetim Genelgesi 2013/1“, “Kapsam 1: Toprakta Temel Analizler” i yapmak üzere laboratuvarımız hali hazırda yetkilendirilmiş olup 2012 yılından beri Bingöl ve çevre illeri çiftçilerine hizmet vermektedir

 

Bilindiği gibi Bingöl Üniversitesi  “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” kapsamında “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” alanında pilot üniversite seçilmiş ve stratejik planını bu bağlamda oluşturmuştur. Gelişen alt yapı olanakları ve personel birikimimizle birlikte bölge çiftçilerine ve araştırmacılara daha fazla hizmet sunmak amacıyla “Kapsam 5: Toprakta Fiziksel Analizler” başlığında da yetki başvurusunu yapmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince yapılan denetim ve inceleme sonucunda Fakültemizin bu başvurusu 8 Nisan 2021 tarihinde kabul edilmiş ve onaylanmıştır.

 

Alınan yetki kapsamında tarımsal üretimde önemli parametreler olan, ayrıca projelendirme ve devlet teşvik süreçlerinde zorunlu gereksinim olan; “Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı, Özgül Ağırlığı, Porozite, Agregat Stabilitesi, Strüktür Stabilite İndeksi, Hidrolik İletkenlik” analizleri Fakültemiz bünyesinde yapılıp rapor edilebilecektir. “Kil Tipi Tayini” ise Üniversitemiz Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecektir.

 

İlgili yetkilendirme devamında; “Kapsam 2: Detaylı Toprak Analizleri”, “Kapsam 3: Sulama Suyu Analizleri” ve  “Kapsam 4: Bitki Analizleri” başlıklarında ki başvuru ve değerlendirme süreci, Ziraat Fakültesi ve Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile devam etmektedir.