Teşekkür

Fakültemiz dekanı Prof. Dr. Kağan KÖKTEN, TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE BİYOÇEŞİTLİLİK çalıştayına katılan akademik personelimize teşekkür belgesi takdim etti.