İş Birliği Protokolü

Üniversitemiz Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ile Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile 22.06.2021 tarihinde İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.

İş Birliği Protokolüne göre ''Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması'' kapsamında 'Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma' alanında pilot üniversite olan Bingöl Üniversitesinin, Bingöl ve diğer illerin çiftçilerine bu protokol kapsamında analiz hizmetlerini sunması amaçlanmaktadır.