Çalıştay

Fakültemiz tarafından 29.12.2020  tarihinde "TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE BİYOÇEŞİTLİLİK" çalıştayı icra edildi.