Başarı Belgeleri

2019 Yılı içerisinde SCI yayın yapan fakültemiz personeline rektörlük tarafından verilen başarı belgeleri fakültemiz dekanı Prof. Dr. Kağan KÖKTEN tarafından takdim edildi.